DUO

 

Collection DUO

2 elements in  mini collections. Similar but different, minimalistic but more expressive. Simplicity is not a trick, it’s a way of thinking.

2 elementy w mini kolekcjach. Podobne lecz inne, minimalistyczne, ale mocniejsze w wyrazie. Bo prostota to nie zabieg, ale sposób myślenia.